Bescherming Tegen Misbruik | Trinity Purchasing

Bescherming Tegen Misbruik

INGANGSDATUM: november 2021

Deze privacyverklaring (‘Verklaring’) beschrijft hoe Trinity (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt (gezamenlijk het ‘gebruik’) wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u zich bevindt wanneer u deze bezoekt) en zet uiteen wat uw privacyrechten zijn en wie deze beschermt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens waarop dit beleid van toepassing is? Trinity Purchasing NV, een Belgische rechtspersoon (‘Trinity’). Trinity maakt uit van de Avendra Group, die zelf deel uitmaakt van Aramark Corporation, een beursgenoteerde onderneming die wordt verhandeld op de NYSE.

Wanneer is deze Verklaring van toepassing? Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij gebruiken met betrekking tot onze website www.trinitypurchasing.com en iedere andere website of locatie waarop deze Verklaring is geplaatst of waarnaar zij is gekoppeld, tenzij anders aangegeven (elk een ‘Website’).

Hoe gebruikt u mijn persoonsgegevens? Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zoals omschreven in deze Verklaring en alleen wanneer wij een wettelijke basis hebben om dit te doen. Zie onder Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken hierna voor meer informatie.

Deelt u mijn persoonsgegevens met anderen? Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en delen deze met niemand, behalve zoals beschreven in deze Verklaring. Zie onder Hoe wij uw persoonsgegevens delen hierna voor meer informatie.

Naar waar worden mijn persoonsgegevens overgedragen? Trinity maakt deel uit van een wereldwijde groep bedrijven met gelieerde ondernemingen en dienstverleners binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. Als zodanig kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen tussen deze partijen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Verklaring, met inbegrip van landen met gegevensbeschermingswetgeving die niet vergelijkbaar is met de wetgeving binnen de EER of het Verenigd Koninkrijk (voor zover van toepassing). Zie onder Internationale gegevensoverdracht hierna voor meer informatie over de waarborgen die op deze overdrachten worden toegepast.

Wat zijn mijn rechten? De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u belangrijke rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zie onder Uw rechten hierna voor meer informatie.

Hoe kan ik meer informatie krijgen? Wij hebben een speciaal team voor naleving van privacybescherming, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met dit ‘privacy compliance-team’ via de gegevens in het hoofdstuk Contact opnemen hierna.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit omvat persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt wanneer u:

 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • zich registreert voor een account op de website, zoals een gebruikersnaam of wachtwoord;
 • formulieren invult of interactieve functies van onze website gebruikt, waaronder uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • contact met ons opneemt om een probleem met onze website te melden;
 • om een andere reden contact opneemt met de klantenservice; of
 • anderszins met ons communiceert per telefoon, e-mail, persoonlijk of op een andere manier.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Informatie van sociale netwerksites. Onze website bevat interfaces waarmee u verbinding kunt maken met sociale netwerksites (elk een ‘SNS’). Als u via onze website verbinding maakt met een SNS, geeft u ons de toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle informatie waarvan u bent overeengekomen dat de SNS deze aan ons kan verstrekken op basis van uw instellingen op die SNS, en om deze op te slaan. Wij zullen die informatie openen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met deze Verklaring. U kunt onze toegang tot de informatie die u op deze manier verstrekt te allen tijde intrekken door bij de relevante SNS de desbetreffende accountinstellingen te wijzigen.

Informatie die wij van anderen krijgen. Wij kunnen ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen. Zo schakelen wij bijvoorbeeld dienstverleners in om de organisatie die is gekoppeld aan het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt te identificeren, en kunnen wij dit toevoegen aan de andere informatie die wij via onze eigen website verkrijgen.

Automatisch verzamelde informatie. Wij kunnen automatisch informatie over u en uw computer of mobiele apparaat registreren wanneer u onze website bezoekt. Wij kunnen bijvoorbeeld de naam en versie van het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparaat, fabrikant en model, browsertype, browsertaal, schermresolutie, de website die u bezocht voordat u naar onze website surfte, de pagina’s die u hebt bekeken, hoe lang u op een pagina bent geweest, toegangstijden en informatie over uw gebruik van en acties op onze website vastleggen. Wij verzamelen deze informatie over u met behulp van cookies. Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Om de website te beheren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • om de website te bedienen, te onderhouden en te beveiligen;
 • om te bestuderen hoe de website wordt gebruikt en om de website en onze andere producten en diensten te verbeteren;
 • als u zich registreert voor een account op de website, om uw account te beheren en met u te communiceren, inclusief door u serviceaankondigingen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen;
 • om uw behoeften en interesses beter te begrijpen en uw ervaring op de website te personaliseren;
 • om promotionele activiteiten op de website te beheren; en
 • om te reageren op uw verzoeken, vragen en feedback.

Om marketingcommunicatie te versturen
Als u informatie bij ons aanvraagt, registreert voor een account op de website of deelneemt aan onze enquêtes, promoties of evenementen, kunnen wij of onze groepsmaatschappijen u marketingcommunicatie sturen, indien wettelijk toegestaan, maar u kunt zich afmelden.

Om anonieme gegevens te creëren
Wij kunnen anonieme gegevens verzamelen, inclusief geaggregeerde of anonieme gegevens die zijn afgeleid van persoonsgegevens van onze gebruikers. We maken van persoonsgegevens anonieme gegevens door informatie uit te sluiten die de gegevens persoonlijk identificeerbaar voor u maakt en gebruiken die anonieme gegevens voor onze wettige zakelijke doeleinden.

Voor beveiliging, naleving, fraudepreventie en veiligheid
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer wij dat nodig of gepast achten om (a) veiligheidsmaatregelen toe te passen en uit te voeren die ontworpen zijn om de website en uw persoonsgegevens te beschermen; (b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst af te dwingen; (c) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van u of anderen te beschermen; en (d) tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten te beschermen, deze te onderzoeken en tegen te gaan.

Om een gevraagde dienst te leveren
Als u via de website deelneemt aan een promotie of een dienst aanvraagt, kunnen wij om persoonsgegevens vragen die wij nodig hebben om uw deelname aan de promotie te vergemakkelijken of de gevraagde dienst te leveren.

Om te voldoen aan de wet
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer wij dat nodig of passend achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Met uw toestemming
Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken wanneer dat wettelijk verplicht is, zoals wanneer wij bepaalde cookies of soortgelijke technologieën gebruiken of u bepaalde marketingberichten willen sturen. Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven toen wij de toestemming vroegen of door met ons contact op te nemen.

Om met derden te delen
Wij delen uw persoonsgegevens met derden in de navolgende beperkte gevallen.

Informatie over de rechtsgrondslagen voor verwerking voor bovengenoemde doeleinden wordt hieronder nader toegelicht:

Doel van de verwerkingJuridische grondslag
Om de website te beheren
Om met u te communiceren
Om anonieme gegevens te creëren
Voor naleving, fraudepreventie en veiligheid
Wij gebruiken uw gegevens voor ons gerechtvaardigd belang, waarvan hierboven meer details worden gegeven. Wij overwegen en balanceren eventuele gevolgen voor u en uw rechten voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigd belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreven door de negatieve impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn).
Om een gevraagde dienst te leverenDe verwerking is noodzakelijk om de gevraagde dienst te leveren of om stappen te ondernemen die u aanvraagt voordat u de dienst aanvraagt of het relevante contract aangaat. Als wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwerken, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde dienst bieden.
Om te voldoen aan de wetDe verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Om marketing-communicatie te versturen
Met uw toestemming
De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer we on baseren op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken, op de manier die is aangegeven toen wij uw toestemming vroegen of door met ons contact op te nemen.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Gelieerde ondernemingen
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Verklaring. Voor meer informatie over onze gelieerde ondernemingen verwijzen wij u naar onze website.

Dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen inschakelen om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze Verklaring (zoals webhosting, gegevensopslag, website -analyse en -testen, e-mailbezorging en databasebeheerdiensten).

Naleving van wetgeving en wetshandhaving; Bescherming en veiligheid
Wij kunnen informatie over u delen met overheids- of ordehandhavingsambtenaren of met particuliere partijen indien dat wettelijk is vereist, en kunnen dergelijke informatie bekendmaken en gebruiken zoals wij noodzakelijk of gepast achten, zoals hierboven beschreven, om te voldoen aan de wet en om redenen van beveiliging, naleving, fraudepreventie en veiligheid.

Zakelijke overdrachten
Wij kunnen sommige of alle van haar activiteiten of activa, inclusief uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een zakelijke transactie(of potentiële zakelijke transactie) zoals fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in geval van faillissement.

Overige
Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens met een derde partij delen voor marketingdoeleinden.

Websites van derden

Onze website kan koppelingen bevatten naar website en functies van derden. Deze Verklaring heeft geen betrekking op de privacypraktijken van zulke derden. Deze derden hebben hun eigen privacybeleid en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun websites, functies of beleid. Gelieve hun privacybeleid te lezen voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Internationale gegevensoverdracht

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan een land dat volgens de toepasselijke wetgeving geen niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met dat van het land van oorsprong, zullen wij de gegevens overdragen onder inachtneming van waarborgen die ons in staat stellen de overdracht uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op voor meer informatie over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt als u uw persoonsgegevens buiten de EER of het Verengd Koninkrijk overdraagt (indien van toepassing).

Beveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier worden gebruikt of geopend, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Als u redenen hebt om aan te nemen dat de website of persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld niet veilig zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Onze Verklaring inzake kinderen

Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons zonder hun toestemming informatie heeft verstrekt, moet hij of zij met ons contact opnemen. Wij zullen dergelijke informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit onze bestanden verwijderen.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij verzoeken u om ons geen gevoelige persoonsgegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische gegevens, genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via de website of anderszins aan ons te sturen en bekend te maken.

Als u gevoelige persoonsgegevens aan ons stuurt of openbaar maakt wanneer u de website gebruikt, moet u instemmen met onze verwerking en gebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring. Als u niet instemt met onze verwerking en gebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens, mag u dergelijke gevoelige persoonsgegevens niet naar onze website verzenden.

Uw rechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de volgende acties te ondernemen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Afmelden/toestemming intrekken. Stopt het versturen van direct-marketingcommunicatie. U kunt administratieve en andere niet-marketing-e-mails blijven ontvangen.
 • Toegang. Verschaft u informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens en geeft u toegang daartoe.
 • Corrigeren. Onjuistheden in uw persoonsgegevens bijwerken of corrigeren.
 • Verwijderen. Verwijdert uw persoonsgegevens.
 • Overdragen. Een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij van uw keuze overdragen.
 • Beperken. Beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken. Bezwaar maken tegen het feit dat wij ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrondslag voor ons gebruik van uw persoonsgegevens, zoals beschreven onder ‘Juridische informatie’ hierna.

U kunt deze verzoeken indienen door gebruik te maken van onze contactgegevens onder Contact opnemen hieronder. Wij kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw verzoek te verwerken. De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten of toestaan om uw verzoek af te wijzen. Als wij uw verzoek afwijzen, zullen wij u vertellen waarom, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen. Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of antwoord op uw verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen of een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Wijzigingen in deze Verklaring

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in november 2021. Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring te allen tijde te wijzigen. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring (anders dan aanpassingen om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven) wordt u daarvan op de hoogte gesteld per e-mail (indien u een account hebt die gekoppeld is aan uw e-mailadres) of op een andere manier via de website waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze u zal bereiken (hetgeen ook kan inhouden dat wij een nieuwe aankondiging of kennisgeving op de website plaatsen).

Alle wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht op het moment dat wij de gewijzigde Verklaring publiceren (of zoals anders aangegeven op het moment van publicatie).

Contact met ons opnemen

U kunt vragen, opmerkingen en vragen met betrekking tot deze Verklaring sturen naar gdpr@aramark.com.

U kunt ons ook aanschrijven op:

Trinity Purchasing NV

Waversesteenweg 1110

1160 Brussel

België

T.a.v. Communicatie/Gegevensbescherming

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat om onze website te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand dat bestaat uit letters en cijfers, dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer als dat nodig is om de website te laten werken, of als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit betreft cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Het zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
 • Analytische of prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers vaststellen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website gedragen terwijl zij er gebruik van maken. De verzamelde informatie kan het aantal bezoekers van onze website betreffen, de websites die ze naar onze website hebben verwezen, pagina’s die ze op onze website hebben bezocht, op welk tijdstip van de dag zij onze website bezochten, of ze onze website eerder hebben bezocht, en andere soortgelijke informatie. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Marketing cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook met derden delen voor dit doel.

Wij kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer of mobiele apparaat blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring op onze website te bieden.

Wij kunnen twee ruime categorieën cookies gebruiken: (1) first party cookies, cookies die rechtstreeks door ons op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst en die wij gebruiken om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer het onze website opnieuw bezoekt; en (2) cookies van derden, die worden geplaatst door dienstverleners op onze website en die door deze dienstverleners kunnen worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer deze andere websites bezoekt.

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te selecteren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze website.

Ons standaardbeleid, zoals vermeld op onze cookiebanner, is dat alle cookies behalve de strikt noodzakelijke cookies inactief zijn.

Wij zijn er om u van dienst te kunnen zijn!

Wij zijn er om u van dienst te kunnen zijn!

Onze ervaren teams werken zorgvuldig om de vereisten van elk bedrijf en elke locatie zo goed mogelijk te identificeren.

Maak kennis met het team van professionals

Sectoren die wij ondersteunen

Wat onze leden zeggen

Wij zijn er om u van dienst te kunnen zijn, laten we beginnen!

Neem contact op